Sök:
Gamla tiders hantverkskunnande och material hade egenskaper och kvalitéer, överlägsna dagens. Claessons Trätjära har som affärsidé att fylla behovet av traditionsenliga underhållsmaterial för att vårda och bevara både hus och skepp.

Claessons Trätjära AB är ledande leverantör i Norden inom byggnadsvård och traditionellt skeppsbyggeri sedan mer än 30 år.

Balsamterpentin 5 liters

Balsamterpentin 5 liters

100 % vegetabilisk DAGSPRIS

Terpentin av tall, till spädning av färg, linolja och tjära, rengöring av penslar o.dyl.

610:-


Balsamterpentin 1 liter
100 % vegetabilisk DAGSPRIS
135:-
Kolofonium 1kg
Naturharts från tallträd i flingform
135:-
Kolofonium 0,2 kg
Naturharts från tallträd i flingform.